Sigorta | İşyeri Sigortası | Öztürkler Otomotiv Sakarya
Lukoil
BENZİN 95 27.32 TRY MOTORİN 30.01 TRY EURODİESEL 30.05 TRY LPG 11.22 TRY

İşyeri Sigortası

İşyeri Sigortası, işyeri binanızı, muhteviyatınızı (Demirbaş, makine-tesisat, emtea vb.) ve camlarınızı, belirli teminatlar çerçevesinde güvence altına alan isteğe bağlı bir sigortadır.

İşyeri sahiplerini düşünerek mümkün olan tüm riskleri en ekonomik şekilde kapsayabilmek için hazırlanmış bir sigorta paketi sunuyoruz.
"İşyeri Sigortası'nı yaptırın; işyerinizi, içinde yer alan muhteviyatınızı, yangın, hırsızlık, su baskını, iş durması ve kira kaybına kadar birçok riske karşı güvence altına alın.."

İşyeri Sigortası Nedir?

İşyerlerimiz çeşitli sebeplerden ötürü risk altında olabilmektedir. Her ne kadar üst düzey güvenlik önlemlerini yerine getiriyor olsak da tek başına yeterli olmayacağı için iş yerlerimizi işyeri sigortası ile teminat altına alabiliriz. İş yeri sigortalarında teminat altına alınan içerikler iş yeri içerisindeki malzemelerden, iş yeri faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanı kapsamaktadır.

Bu sebeple nitelikli bir paket belirlemesi ile elde edilen iş yeri sigortaları son derece işlevsel bir biçimde kullanılabilecektir. İş yeri sigortalarının standart bir fiyat sisteminden bahsetmek çok zordur. Çünkü her iş yerinin risk durumları farklı olacakken bunun yanında teminat altına alınan konular da büyük farklılıklar gösterebilecektir. Ancak işletmeler veya iş yeri sahiplerinin bu sigorta hizmetinden etkin bir biçimde yararlanmaları için paket içeriklerini çok zengin tutmaları gerekecektir.

Örneğin iş yerinde çıkabilecek ani bir yangın, hırsızlık, cam kırılmaları, doğal afetlerin oluşturabileceği zarar ve olumsuzluklar teminat altına alınarak bu hizmetlerden çok etkin bir biçimde yararlanılmış olacaktır. İş yerlerinin her biri kendi özel durumlarından ötürü farklı risk durumlarına da gebe olabileceklerdir, bu anlamda sigorta şirketlerinden hizmet alırken bu ayrıntıya özen göstermeliyiz.

Çünkü standart paket içerikleri bütün iş yerleri için geçerli olan sistemler olamayabilir. Bu sebeple kendi özel durumlarınızı da göz önünde bulundurarak en uygun ve işlevsel paket içeriğine en cüzi fiyat ile sahip olun ve süreci olumlu bir biçimde değerlendirin.

İşyeri Sigortası Nasıl Yapılır?

İşyerlerinin özel durumlarına göre yapılan iş yeri sigortaları isteğe bağlı sigorta hizmetleri içerisinde en gerekli olanlardan biri olarak belirtilebilir. Keza sigorta hizmetlerinden yararlanma istatistiki verilerine baktığımız zaman iş yeri sigortalarının giderek yaygınlaştığını ve kişi ve kurumların bu hizmetlerden daha çok yararlanmaya çalıştıklarını görebiliyoruz.

İşyerlerimiz çeşitli sebeplerden ötürü risk altında olabilir. Bu riskler içerisinde yangın, hırsızlık, doğal afetler, patlama ve benzeri önemli durumlar olabilmektedir. Bu durumlar inisiyatifimiz dışında gerçekleştiği için ne zaman başımıza böle bir olayın gelebileceğini kestirememiş oluruz. Ancak şunu net bir biçimde belirtmeliyiz ki bu hizmetlerden nitelikli bir biçimde faydalanmak çok olumlu sonuçları da beraberinde getirecektir. İş yeri sigortalarının nasıl yapılacağı konusuna gelirsek öncelikle şirketlerin kendi risk durumlarından yola çıkarak bir paket içeriği belirlemeleri gerekir. Bilindiği gibi sigorta hizmetleri teminat altına alınan konular üzerinden verilir.

Bu sebeple sizler de mümkün olduğunca fazla konuları teminat altına alarak bu hizmetleri en iyi şekilde yerine getirmelisiniz. Daha sonra bünyesinde fazlaca sigorta şirketi olan acenteler ile iletişime geçerek kendi paket içerikleriniz üzerinden fiyat teklifleri elde edin. Böylelikle her sigorta şirketi bir birinden bağımsız olacak şekilde sizlere bu fiyatlandırmayı yapmış olacaklar.

Sizler de en uygun fiyat seçeneğinden yararlanarak bu hizmeti elde etmiş olacaksınız. Sizin belirlemiş olduğunuz risk durumlarının paket içeriğine yansıması hiç kuşkusuz daha önemli olacaktır.

İşyeri Sigortası Ücretleri?

Günümüzde en çok tercih edilen sigorta hizmetlerinden biri olan iş yeri sigortalarında iş yeri sahipleri yani hizmet alıcılar mümkün olduğunca bütün riskleri teminat altına alarak en ucuz sigorta hizmetinden faydalanmak ister. Bu anlamda elde edecekleri iş yeri sigortaları ile nitelikli bir hizmet elde etmiş olacaklardır. İş yeri sigortaları için standart bir fiyatlandırma sisteminden bahsetmek mümkün değildir.

Şartlar ve paket içerikleri büyük değişkenlikler gösterebileceği için doğal olarak da sigorta fiyatları da değişkenli gösterecektir. Genel itibarı ile bir yıllık süreçler dahilinde elde edilen bu sigorta hizmetlerinde her şirket kendi risk durumlarını analiz ederek bu sigorta hizmetlerinden faydalanmaya çalışır. Bu sebeple verilmiş olan teminatlar üzerinden sigorta şirketleri de fiyatlandırma yapar.

Sigorta şirketlerinin her biri bütün sigorta hizmetlerinde olduğu gibi iş yeri sigorta hizmetlerinde de standart paket içerikleri sunmaktadırlar. Ancak baktığımız zaman standart paket içeriklerinin her iş yeri için yeterli olmadığını görebiliyoruz. Bilindiği gibi sigorta hizmetlerinden nitelikli bir biçimde faydalanmak için öncelikle teminat altına alınan konuları zengin tutmak gerekecektir.

Bu yolla başa gelecek sıkıntı sigorta şirketi tarafından yerine getirilecektir. İş yeri sahipleri öncelikle nitelikli bir hizmet elde etmek adına mümkün olduğunca fazlaca konuyu paket içeriğine ekleyerek farklı sigorta şirketlerinden fiyat almalıdırlar.

Bu anlamda fazlaca sigorta şirketlerinin bulunduğu sigorta acentelerini seçmek daha önemli ve yerinde bir hizmet olacaktır.

İşyeri Sigortası Karışılaştırması

İsteğe bağlı sigorta hizmetleri içerisinde en önemli sigorta hizmetlerinden biri hiç kuşkusuz iş yeri sigortalarıdır. Her ne kadar gerekli önlemleri almış olsak da bizin İnisiyatifimiz dışında hoş olmayan olaylar başımıza gelebilecektir. Bunun için iş yerlerimizde meydana gelebilecek bir sıkıntıdan ötürü mağdur olmamak ve başa gelen sıkıntının kısa süre içerisinde sonlanarak iş yerlerimizi eski potansiyeli ile çalışmasını istiyorsak bu sigorta sisteminden muhakkak yararlanmalıyız. İş yeri sigorta hizmetlerini iki yönlü olarak değerlendirebiliriz.

Hizmet alıcılar yani iş yeri sahipleri iş yerlerinin başına gelebilecek bütün riskleri gözler önüne sererek teminat altına almak ister Doğal olarak bu süreç içerisinde sigorta şirketi de zararsız sonlandırmak için kendi açısından olumlu bir fiyatlandırma belirlemek isteyecektir, yani zengin bir paket içeriğine doğal olarak dolgun bir ücret isteyecektir. Ancak bütün sigorta şirketleri benzer paket içeriklerine benzer fiyat sunmazlar.

Bu sebeple hizmet alıcıların yapabileceği en güzel şey en uygun fiyat ve en zengin içerikli paketi sunan sigorta şirketi ile irtibata geçmek ve iş yeri sigortalarının gerekli karşılaştırmalarını yerine getirmektir. Bu karşılaştırmalar esnasında gerek sigorta şirketlerinin sizlere sunmuş oldukları paket içeriklerini irdeleyecek, gerekse fiyatlandırma konusunda net bilgiler elde ederek nasıl bir hizmete göre nasıl fiyatlandırma yapıldığını anlayarak, hizmetten somut veriler ile faydalanmış olacaksınız.

NEREDEYİZ?