Sigorta | Nakliyat Sigortası | Öztürkler Otomotiv Sakarya
Lukoil
BENZİN 95 27.32 TRY MOTORİN 30.01 TRY EURODİESEL 30.05 TRY LPG 11.22 TRY

Nakliyat Sigortası

Nakliyat Sigortası, nakliyat esnasında taşınan emteanızın uğrayacağı zararlara, taşıyıcıların yüke karşı sorumluluklarına; ayrıca ticari yük gemilerinin, balıkçı teknelerinin ve gezinti teknelerinin uğrayacakları fiziki zararlara teminat veren bir sigortadır.

Nakliyat Sigortası Nedir?

Bir malın bir yerden bir yere taşınması evresi genel anlamı itibarıyla nakliyecilik olarak tanımlanmaktadır. Taşınan eşyalar ticari faaliyetler neticesinde alım veya satımı gerçekleştirilen mallar da olabilir, ev eşyasının taşınmadı da olabilir. Her koşulda nakliye sigortaları beraberinde bir dizi riski getirmektedir. Sigorta hizmetlerinin geçmişine baktığımız zaman ilk çıkan sigorta hizmetinin bundan yüz yıllar öncesinde nakliyecilik sigortasının olduğunu görüyoruz. Bu sebeple bu hizmetin gerekli bir hizmet olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Genelde kurum ve işletmelerin tercih ettikleri bir sigorta hizmeti olan nakliye sigortaları ile bu kurum ve işletmeler mallarını veya ticari aktiviteye konu olan eşyaları teminat altına almış oluyorlar. Günümüzde hangi sektörde olursa olsun nakliyecilik hizmetleri verildiği için doğal olarak da bu sigorta hizmetlerinin alındığını da söyleyebiliriz.

Bu anlamda sadece işletmenin zarar görmüş olduğu konular teminat altına alınmaz, bunun yanında 3. Kişiler ile ilgili konular da teminat altına alındığı için bu sigorta hizmetinin önemli ve etkili bir sigorta hizmeti olduğunu görüyoruz. İşletmeler nakliye sigortalarından etkili bir biçimde faydalanmak istiyorlarsa öncelikle bir Ekspertizden yardım alabilirler.

Bu yolla kendi risk durumlarını da gözler önüne sererek çok zengin bir paket içeriği elde etmeleri onlar açısından öneli bir süreç olacaktır. Çünkü sigorta hizmetleri verilirken paket içeriğinin zengin ve işlevsel olması süreç içerisinde işletmelerin göreceği zararı da minimum seviyelere çekecektir.

Nakliyat Sigortası Nasıl Yapılır?

Günümüzde en çok kullanılan ve talep gören sigorta hizmetleri içerisinde yer alan nakliye sigortaları esasında bundan yüzyıllar öncesine dayanan bir sistemdir. Bundan yaklaşık olarak 1200 yıl öncesinde dönemin güçlü devletleri topraklarında ticari faaliyetlerin yaşanması için büyük kervanlar için özel yerler yaptırmıştır.

Ayrıca kervanların yol güzergâhına dinlenme yeri yapan bu devletler ülkelerine gelen kervanların bu yol üzerinde görmüş olduğu bütün zararları ödeme garantisi vermiştir. Yani bu süreçte yaşanan hırsızlık ve benzeri olaylarda kervanların zararı karşılanırdı. O dönemlerde yaşanan bu uygulamanın şimdiki nakliye sigortacılığı hizmetleri ile önemli benzerlikleri bulunmaktadır. Ülkemizde ticari faaliyetlerin çok yoğun bir biçimde yaşanmasından ötürü nakliye hizmetleri de benzer şekilde yoğunlaşmaya başlamıştır.

İşletmeler ürünlerini bir yerden bir yere gönderirken veya başka yerden ürünler alırken bunların sorunsuz bir biçimde gelmesine veya gitmesine özen gösterirler. Her ne kadar bu duruma özen gösterirsek gösterelim, elimizde olmayan sebeplerden ötürü bir dizi sıkıntı ile baş başa kalabiliriz. Bu sebeple nakliye sigortalarından faydalanarak ortaya çıkan sıkıntıların tahribatlarını minimum seviyelere çekebiliriz. Bunun için yapmamız gereken şey sigorta şirketleri ile iletişime geçerek onlardan fiyat elde etmektir.

Sigorta şirketleri çok farklı içeriklere göre fiyatlandırma yaptıkları için bu paket içeriklerinden en uygun olanını seçebilir veya kendi risk durumlarımızı da göz önünde bulundurarak paket içerisine yeni maddeler ekleyerek daha etkin bir biçimde bu hizmetlerden faydalanabiliriz.

NEREDEYİZ?